Giới thiệu

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XE MÁY VIỆT NAM

Trung tâm chuyển giao công nghệ xe máy Việt Nam, là đơn vị chuyên chuyển giao các công nghệ áp dụng trên xe máy. Được thành lập từ năm 2012, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chuyển giao các công nghệ mới trên xe máy. Đào tạo về điện điện tử xe máy, cung cấp khóa smartkey, phanh abs và dây điện Nam Trang.

Tầm nhìn

  •  Là một công ty đi đầu trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, và tiên phong phát triển thiết bị chẩn đoán đến gần anh em thợ cả nước Việt Nam. Mục tiêu tất cả anh em thợ cả nước được tiếp cận công nghệ chẩn đoán dễ hơn, chính xác hơn và đem lại lợi nhận hơn. Với phương châm ” CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỰC CHIẾN” và ” MANG CÔNG NGHỆ TỚI GẦN THỢ HƠN”.

Sứ Mệnh

  • “KẾT NỐI CÔNG NGHỆ_ TRAO GIÁ TRỊ CÔNG NGHỆ”
  • “KẾT NỐI KỸ THUẬT- TRAO GIÁ TRỊ KỸ THUẬT”